موسیقی اقتصاد میلیون همکاری اقتصاد حقوق مدیران

موسیقی: اقتصاد میلیون همکاری اقتصاد حقوق مدیران اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ایرانی‌ها پارسال چقدر خوراکی خریدند؟

هزینه مصرف خانوار ایرانی به قیمت‌های جاری معادل ۴۷۴ هزار و ۵۴۱ میلیارد تومان بوده است که نسبت به ۹ ماهه نخست سال قبلش ۱۶.۶ درصد رشد کرده است. 

ایرانی‌ها پارسال چقدر خوراکی خریدند؟

ایرانی ها پارسال چقدر خوراکی خریدند؟

عبارات مهم : خوراکی

هزینه مصرف خانوار ایرانی به قیمت های جاری معادل ۴۷۴ هزار و ۵۴۱ میلیارد تومان بوده است که نسبت به ۹ ماهه نخست سال قبلش ۱۶.۶ درصد رشد کرده هست.

آنگونه که اطلاعات مرکز آمار می گوید، ایرانیان در ۹ ماهه نخست سال به قیمت جاری ۴۷۴ هزار و ۵۴۱ میلیارد تومان صرف خرید کالاهای خوراکی و غیرخوراکی کرده اند که از این میزان ۱۲۱ هزار و ۷۹ میلیارد تومان صرف خوراکی ها شده است است.

به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در سه فصل اول پارسال، هزینه مصرف خانوار ایرانی به قیمت های جاری معادل ۴۷۴ هزار و ۵۴۱ میلیارد تومان بوده است که نسبت به ۹ ماهه نخست سال قبلش ۱۶.۶ درصد رشد کرده است.

ایرانی‌ها پارسال چقدر خوراکی خریدند؟

همچنین از کل هزینه ی خانوار، هزینه گروه خوراکی ها معادل ۱۲۱ هزار و ۷۹ میلیارد تومان بوده است که نسبت به ۹ ماهه سال قبلش ۱۷.۹ درصد رشد کرده است.

هزینه غیرخوراکی ها هم معادل ۳۵۳ هزار و ۴۵۹ میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبلش ۱۶.۲ درصد رشد کرده است.

هزینه مصرف خانوار ایرانی به قیمت‌های جاری معادل ۴۷۴ هزار و ۵۴۱ میلیارد تومان بوده است که نسبت به ۹ ماهه نخست سال قبلش ۱۶.۶ درصد رشد کرده است. 

بر اساس اطلاعات مرکز آمار کشور عزیزمان ایران هزینه مصرف نهایی خانوار به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در ۹ ماهه سال ۱۳۹۶ معادل ۱۹۲ هزار و ۸۱۵ میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبلش ۷.۲ درصد رشد کرده است.

از این میزان هزینه مصرف خوراکی ها به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ معادل ۳۹ هزار و ۸۵۸ میلیارد تومان بوده که نسبت به ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ معادل ۴.۱ درصد رشد کرده و هزینه مصرف غیر خوراکی ها ۱۵۲ هزار و ۹۵۶ تومان بوده که آن هم نسبت به مدت مشابه اش ۸.۱ درصد رشد کرده است.

واژه های کلیدی: خوراکی | ایرانی | خوراکی | اطلاعات | ایرانیان | خوراکی ها | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs